Dzień 54. Ostatni atak zimy

Zimowe ubranie drzew


I niedługo będzie wiosna.
Prześlij komentarz